משפט מסחרי

אנו מייצגים חברות רבות, כמו גם אנשי עסקים פרטיים מהארץ ומחו"ל, בתחומי התעשיה, הכספים וההשקעות, המסחר, הנדל"ן והבניה, התקשורת והמדיה, האנרגיה הירוקה ועוד, בכל הקשור לפעילותם העסקית והמסחרית.
ניסיון מיוחד רכשנו בהיבטים השונים הכרוכים במו"מ מסחרי, השתתפות במכרזים, וכן בהובלה וביצוע של עסקאות מסוגים מגוונים, לרבות מיזוג ורכישה של פעילות ונכסים, רכישה והקצאה של מניות, מיזמים משותפים, עסקאות מקרקעין, השקעות והסכמי מימון, בניה וקבלנות משנה, ועוד.
בנוסף אנו מעניקים ללקוחותינו המסחריים ייצוג בתחום דיני העבודה, תוך שימת דגש על ייצוג מעבידים.