פירוקים וכינוסים

עו"ד יאיר כהן מוביל את הפרקטיקה בתחום זה, וממונה לעיתים מזומנות כבעל תפקיד בתיקי פשיטות רגל, פירוקים וכינוסים, על ידי בית המשפט ובהמלצת כונס הנכסים הרשמי.   
ברבות השנים רכשנו נסיון עשיר בניהול משברים והליכי חדלות פרעון, ובכלל זה הסדרי חוב מורכבים, מימוש שעבודים מכל הסוגים, ביצוע הליכי מכירה של נכסים רבים ומגוונים וגביה בדרכים שונות, והכל תוך עיסוק בסוגיות רבות הנוגעות לדיני הנשיה, הבנקאות, השעבודים וכל הכרוך בכך.