נדל"ן וליווי בניה

הליווי הנעשה במשרדנו מקיף את כל שלבי הפרוייקט, מתחילתו: החל מגיבוש המחשבה העסקית עם הלקוח; לווי הליכי מכרזי מנהל מקרקעי ישראל או אחרים, הסכמים לרכישת קרקע או הסכמי קומבינציה למיניהם; דרך כל הנחוץ לצורך קבלת היתר הבניה, ליווי היבטי מימון הבנייה, עריכה והשתתפות במכרזי קבלנים, יועצים וספקים, כריתת חוזים עם הנ"ל, פעילות מול גורמי השיווק, ייצוג מול רשויות המס השונות, ניסוח הסכמי מכר, שכירות וניהול מו"מ לכריתתם; וכלה ברישום הפרוייקט בלשכות רישום המקרקעין וכריתת חוזי חכירה או מכר על פי הצורך. בנוסף מלווה משרדנו קבוצות רכישה וקבוצות רוכשים, ומטפל בפרוייקטים של התחדשות עירונית ופינוי-בינוי, הן מצד היזם והן מצד הדיירים.